Misschien wel de actiefste groep vrijwilligers, maar toch zeker de meest herkenbare groep tijdens de Steenwiekertoornrun zijn de verkeersregelaars. Ruim 25 mannelijke en vrouwelijke motormuizen zijn van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer om de stoet veilig door het overige verkeer te begeleiden.

Met zo’n grote groep is het uiteraard niet begonnen. De eerste run in 2009 werd begeleid door 5 verkeersregelaars. In de loop der jaren hebben we het team weten uit te bouwen tot een zeer enthousiaste en bekwame groep.

Hoe gaan wij te werk? Wel allereerst proberen wij enthousiaste motorrijders te vergaren die ons willen bijstaan tijdens de run. Voor deze vrijwilligers vragen wij een inlogcode aan waarmee via e-learning een cursus gevolgd kan worden bij “stichting verkeersregelaars Nederland” Tijdens deze opleiding leer je in theorie de basisvaardigheden voor verkeersregelaars als gebaren, positie innemen en gevaarherkenning. Omdat wij als motorverkeersregelaars een bijzondere (mobile) groep zijn onder de evenementen verkeersregelaars, komen wij soms ook wat afwijkende situaties tegen t.o.v. collega’s die b.v. alleen bij een wegafsluiting staan. Daarom vinden wij het belangrijk de verkeersregelaars ook in de praktijk voor te bereiden op hun taak. Als verkeersregelaar neem je deel aan minimaal één van de georganiseerde dagen waarop wordt voor gereden (dit stellen wij als verplichting). Tijdens deze rondgang wordt je gewezen op bijzondere situaties, krijg je aanvullende informatie over de dag en jou taak, maak je kennis met je collega’s en hebben we veelal ook gewoon lol met elkaar. Zodoende proberen wij de kwaliteiten van onze regelaars steeds naar een hoger plan te tillen.

Sinds 1 januari 2014 wordt de opleiding landelijk verzorgd via “stichting verkeersregelaars Nederland”. Via ons is het mogelijk een inlogcode te krijgen op hun site. Met deze code kan de cursus middels e-learning worden doorlopen.

Als de opleiding succesvol is afgerond krijg je een instructieverklaring toe gezonden. Met deze verklaring mag de verkeersregelaar een heel jaar als evenementen verkeersregelaar aan de slag binnen Nederland (mits tijdig aangemeld door de desbetreffende organisatie). LET WEL! Je bent zelf verantwoordelijk om de instructie bij je te dragen en er kunnen afwijkende regels gelden bij verschillende gemeenten. Laat je vooraf goed informeren door de organisatie waarvoor je ingezet wilt worden. Er is een groot verschil tussen evenementenverkeersregelaars en professionele verkeersregelaars. Onze verkeersregelaars behoren tot de eerste categorie.

De cursus is afgerond en de route is bekend. De coördinator verkeersregelaars plant een datum waarop de route wordt verreden. Elke verkeersregelaar wordt geacht aanwezig te zijn om de route te verkennen onder begeleiding van de coördinator. Naast dat de route dan wordt verreden wijst de coördinator onderweg ook op diverse aandachtspunten, zoals gevaarlijke kruisingen, plaats fotoshoot, plaats lunch, enz.. Omdat er tijdens de run absoluut geen ruimte is voor vragen en/of discussie, is het uitermate belangrijk dat iedere verkeersregelaar elk punt op de route kent en weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Uiteraard helpen we elkaar waar nodig en zullen de meer ervaren regelaars aanwijzingen geven indien nodig, maar over het algemeen moet iedere verkeersregelaar zelfstandig kunnen opereren. Een aantal verkeersregelaars hebben bijzondere opdrachten toegewezen gekregen, zoals hulp bij de fotoshoot, of het afzetten gevaarlijke kruisingen. Voor de rest bepaalt de coördinator verkeersregelaars, die als voorste voertuig rijdt, op welk punt er hoeveel verkeersregelaars nodig zijn. Houd zijn signalen dus goed in de gaten.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de algemene voorwaarden waaraan een verkeersregelaar moeten voldoen. Zo moet je natuurlijk een geldig rijbewijs hebben voor het voertuig dat je bestuurt. Ook moet je voertuig technisch in orde zijn en zijn verzekerd (minimaal WA). Als verkeersregelaar manoeuvreer je je intensief tussen het verkeer door. Hoewel je zelf in moet schatten wat verantwoord is, in combinatie met je eigen rijvaardigheid, is er toch altijd een verhoogd risico op een ongeval. Om die reden moeten alle verkeersregelaars, naast de goedgekeurde helm, beschermende kleding dragen. Armen en benen moeten bedekt zijn. Rond rijden in korte broek en/of T-shirt is dus niet toegestaan. Van zelfsprekend zien wij het liefst goed passende motor-kleding met protectie. Ook het schoeisel moet bescherming bieden bij een ongeval, m.a.w. gesloten schoenen met bescherming van de enkel. En dan moet de rijder zelf ook nog eens geestelijk en lichamelijk in staat zijn zijn taak uit te kunnen oefenen. Middelen die de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden mogen niet genuttigd worden, en de rijder mag ook niet nog onder invloed zijn van dergelijke middelen. Ook secundaire oorzaken kunnen de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan te kort aan slaap, ziekte, stress. Een verkeersregelaar die hier mee te maken heeft wordt geacht dit met de coördinator te overleggen. Hij zal dan beslissen of deelname verantwoord is, of dat er wellicht een wat rustiger taak voor de regelaar gezocht moet worden. Immers, niemand zit te wachten op ongelukken en we willen graag allemaal tevreden terug kunnen kijken op de run.

Als verkeersregelaar draag je uiteraard ook het gecertificeerde hesje met de bekende driehoek. De stichting Steenwiekertoornrun stelt deze hesjes beschikbaar tijdens de run. Sinds 2013 krijgen ook een aantal verkeersregelaars een portofoon uitgereikt, voor contact onderling en contact met de politie.

VERKEERSREGELAARS

Wil je graag meer weten over de functie van verkeersregelaar of wil jij je aanmelden?

STUUR EEN E-MAIL NAAR DE COÖRDINATOR VERKEERSREGELAARS

(MARCEL VAN DEN HOF)

De verkeersregelaars volgen jaarlijks een cursus via e-learning bij de SVNL. Naast deze online opleiding met examen, zijn de mobiele verkeersregelaars ook verplicht minimaal 1x de route met de coördinator voor te rijden, om alle bijzonderheden van hun taak te leren kennen. Ook deze groep ontvangt geen vergoeding voor hun werk. De stichting verzorgt wel de benodigde officiële hesjes en communicatiemiddelen.