DISCLAIMER

De rechten met betrekking tot deze website en de Informatie, gegevens, producten en diensten die daarin zijn opgenomen of anderszins op of met behulp van deze website worden verstrekt (de “Informatie”) zijn eigendom van de Stichting Steenwiekertoornrun (StWtR). StWtR mag op ieder moment en zonder voorafgaand bericht deze website en de Informatie aanpassen alsmede de toegang tot deze website of de Informatie ontzeggen of beperken.

Deze Informatie wordt als algemene Informatie verstrekt. Openbaarmaking, verveelvoudiging, distributie en/of linken is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van StWtR.

StWtR is niet aansprakelijk, ongeacht de rechtsgrond, voor gemaakte kosten of geleden schade die direct of indirect verband houdt met deze website, de Informatie of elektronische communicaties, bijvoorbeeld omdat de website, Informatie of elektronische communicatie onbruikbaar is of alleen gedeeltelijk of beperkt gebruikt kan worden, niet compleet, accuraat, relevant of actueel is of is onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd geleid.