Zonder onze deelnemers is een Steenwiekertoornrun natuurlijk niks aan. Daarom zijn wij ook super blij met jullie aanmeldingen. Maar hoe werkt dat nu?

De Frion is één van de organisaties in Steenwijk die wonen en werk aanbieden voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij stellen voor de run drie bussen beschikbaar, inclusief chauffeur zodat zij die niet in een ander voertuig willen of kunnen toch mee kunnen. Ook verzorgt de Frion elk jaar de lunchpakketten en zorgen zij dat er begeleiders aanwezig zijn die medische handelingen kunnen verrichten. Om die redenen hebben cliënten van de Frion voorrang bij het verdelen van de beschikbare plaatsen.

Gelukkig zijn er elk jaar meer dan voldoende plekken beschikbaar om ook mensen die geen binding hebben met de Frion mee te nemen. Zij of hun verzorgers dienen zich zelf aan te melden, b.v. via onderstaande link.

Hoewel het zeer lastig is om exact aan te geven wie wel en wie niet mag deelnemen, volgen hier toch een aantal richtlijnen. Onze doelgroep zijn mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, al dan niet samen met een lichamelijke beperking. De Steenwiekertoornrun is bedoeld voor hen die begeleiding van anderen nodig hebben om de dag door te komen. Dit kunnen mensen zijn die begeleid zelfstandig wonen, of in een woonvorm, maar ook mensen die nog thuis wonen en naar een vorm van dagbesteding gaan. Indien er twijfel is of een cliënt tot onze doelgoep behoort, kan er om extra informatie worden gevraagd. Het bestuur kan per individueel geval besluiten dat een aanmelding niet gehonoreerd kan worden.

Het is ook goed om te realiseren dat de cliënt gedurende de dag overwegend wordt begeleid door zijn/haar chauffeur. Dit zijn doorgaans mensen die het geweldig vinden om met deze doelgroep op pad te gaan, maar niet specifiek met deze doelgroep werken. Indien de cliënt meer verzorging nodig heeft dan van een rijder verwacht mag worden, geef dat dan van te voren duidelijk aan. Als organisatie kunnen wij dan kijken in welke vorm er extra begeleiding geregeld kan worden.

FRION

Cliënten van de Frion worden verzocht zich NIET via deze site aan te melden. De inschrijfformulieren worden centraal door de begeleiding aangeleverd bij ons.

INDIVIDUEEL

Individuele cliënten kunnen zich via onderstaande link bij ons aanmelden. Geef daarbij duidelijk op: je naam; waar te bereiken; de mate van je beperking; het voertuig waar je voorkeur naar uit gaat.

Helaas is het niet altijd mogelijk om aan je voorkeur te voldoen. Dit is afhankelijk van de beschikbare plaatsen.

AANMELDEN DEELNEMERS

Er kunnen maximaal 70 cliënten mee.

Wil je graag meer weten over de Steenwiekertoornrun?

Stuur een mail naar [email protected]

(Jannie Oostra)